fbpx
Menu Zamknij

O FUNDACJI

Fundacja powstała na bazie wieloletnich doświadczeń założycieli – aktywnie działających w obszarze edukacji społecznej, wsparcia pacjentów i rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, z potrzeby tworzenia pozytywnej komunikacji skierowanej do różnych grup społecznych w zakresie profilaktyki, badań diagnostycznych oraz skutecznego leczenia chorób cywilizacyjnych, jak również promocji zdrowego stylu życia.

Jedną z głównych podwalin dla powstania Fundacji była realizowana w latach 2013-2015 Kampania „Rak To Się Leczy!”, która dzięki zaangażowaniu wielu osób, bardzo szeroko dotarła z pozytywnym przekazem, że rak to nie wyrok, dlatego warto się badać i nie rezygnować z leczenia. Inicjatywa pokazała jak ważne są działania skierowane do całego społeczeństwa, zmniejszające lęk przed diagnozą i zachęcające do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

Pomimo upływu lat w Polsce nadal notujemy bardzo niskie wskaźniki zgłaszalności na badania przesiewowe i diagnostyczne, czego konsekwencją jest wykrywanie wielu chorób takich jak nowotwory, schorzenia sercowo-naczyniowe czy neurologiczne w zaawansowanych stadiach rozwoju, które często uniemożliwiają całkowite wyleczenie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że inicjatywy społeczne takie jak „Rak To się Leczy!” powinny być realizowane w sposób ciągły i cykliczny, aby miały realny wpływ na postawy społeczne oraz poprawę sytuacji. Dzięki powołaniu Fundacji będziemy pragniemy jeszcze skuteczniej i efektywniej działać budując szeroki front poparcia i współpracy z wieloma partnerami na rzecz zdrowszego i pełniejszego życia.

Cele statutowe Fundacji obejmują m.in.:

 • Ochronę i promocję zdrowia
 • Promocję i organizację wolontariatu
 • Promocję problematyki chorób cywilizacyjnych
 • Edukację w zakresie zdrowia zorientowaną na różne środowiska społeczne
 • Promocję oraz edukację z zakresu zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym
 • Przygotowanie i realizację programów zdrowotnych w celu podniesienia poziomu zdrowia polskiego społeczeństwa
 • Propagowanie i ochrona praw pacjenta
 • Rozwijanie i organizację powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku osób, w tym z ośrodków szkolno-wychowawczych
 • Naukę, edukację, oświatę i wychowanie w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego
 • Integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
 • Działalność charytatywną poprzez fundowanie stypendiów i nagród

Fundacja prowadzi stałe sekcje edukacyjne:

Sekcja RAK PŁUCA – TO SIĘ LECZY
Sekcja NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – TO SIĘ LECZY
Sekcja HIPERCHOLESTEROLEMIA – TO SIĘ LECZY
Sekcja OTYŁOŚĆ – TO SIĘ LECZY

Fundacja TO SIĘ LECZY

Adres korespondencyjny:
ul. Sarmacka 13 lok. 4
02-972 Warszawa

E-mail
kontakt@tosieleczy.pl

Strona WWW
www.tosieleczy.pl

KRS: 0000705675
Aktualny odpis KRS

Konto Fundacji:
Bank Pekao SA
30 1240 1112 1111 0011 0380 5150

Sprawozdania:

2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – bilans
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – rachunek kosztów
Sprawozdanie merytoryczne CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2

2020

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok