Rak. To sie leczy! 2014
Kalkulator zdrowia | e-mail: kontakt@rak.tosieleczy.pl

ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ TERAPIĘ CELOWANĄ JUŻ DZIŚ!

Serwis Oncompass dostarcza informacji na temat mutacji genowych, które pojawiają się w przebiegu choroby nowotworowej.
Istnieje wiele genów powodujących nowotwór, a w każdym z nich może występować od 1 do 8 mutacji. Aby dobrać najodpowiedniejszą terapię celowaną molekularnie, musimy określić jakie mutacje genowe występują w przebiegu danego nowotworu u danego pacjenta. Do przeprowadzenia badania używana jest próbka z biopsji guza, która służyła do pierwotnego postawienia diagnozy. Selekcjonowane jest DNA i na jego podstawie możliwe jest określenie około 60 mutacji genowych.
Serwis Oncompass dostarcza informacji i wyszukuje najlepsze, aktualne i dostępne terapie celowane na świecie.
W bazie serwisu Oncompass posiadamy informacje o ponad 200 substancjach celowanych molekularnie. Sprawdzamy ich skuteczność w odniesieniu do wykonanego testu mutacji genowych pojawiających się w przebiegu Twojej choroby nowotworowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań, odnajdujemy najbardziej skuteczne leczenie spersonalizowane.
Lekarze Onkolodzy korzystający z informacji dostarczonych przez serwis Oncompass, mają możliwość dobrania terapii celowanej zgodnie z nowymi możliwościami leczenia spersonalizowanego, indywidulanego dla każdego pacjenta.
W przebiegu Twojego leczenia (chemioterapią, radioterapią lub leczeniem chirurgicznym) serwis Oncompass dostarcza informacji lekarzowi, a także pacjentowi gdzie dostępne są aktualnie terapie celowane w EU w oparciu o najnowszą i najbardziej aktualną wiedzę medyczną. Stale powiększająca się baza lekarzy w ponad 10 krajach dostępna jest po to, aby pomóc pacjentowi wyszukać informacje o dostępnych terapiach i nowych cząsteczkach celowanych molekularnie w danym rozpoznaniu.
ONCOMPASS
„W roku 2013, 10 lat po ukończeniu projektu genomu ludzkiego, w projekcie genomu nowotworowego zidentyfikowane zostały prawie wszystkie możliwe geny nowotworowe, które mogą być odpowiedzialne za złośliwe zmiany i rozwój choroby. Te geny zwane są genami „decydującymi”, a patogeniczne mutacje są mutacjami „decydującymi”. W roku 2013 lista „genów decydujących” wynosiła 138 genów i 1,5 miliona mutacji. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż nawet do 8 genów „decydujących” może być aktywowanych jednocześnie w tym samym nowotworze. Rok 2013 był punktem zwrotnym również dlatego, że zarejestrowano kilka celowanych terapii. Obecnie klinicznie stosowanych jest około 30 terapii celowanych, a ponad 200 jest w trakcie badań klinicznych. Oznacza to, że za 3-4 lata liczba lekarstw co najmniej się podwoi. Dla większości obecnych pacjentów terapie te mogą być dostępne wyłącznie w próbach klinicznych. Niemniej jednak pacjenci już z nich znacząco korzystają w fazie I prób klinicznych, jeśli zostali wybrani na podstawie molekularnego profilu nowotworu. Na szczęście zaawansowanie technologii następnej generacji zapewnia możliwość zidentyfikowania wszystkich genów „decydujących” – całego profilu molekularnego – w nowotworze pacjenta za cenę jednomiesięcznej terapii celowanej”.
Dr Istvan Petak dyrektor naukowy KPS Life Sciences, oferującej diagnostykę molekularną OncompassTM oraz usługi informacji terapeutycznej dla pacjentów nowotworowych. Doktor nauk medycznych, farmakolog molekularny i międzynarodowy pionier w zakresie spersonalizowanej medycyny raka. Dr Petak wraz ze swoim współpracownikiem Dr. Richard Schwabem, byli pierwszymi, którzy leczyli pacjentów nowotworowych w oparciu o genetykę molekularną nowotworu, co zostało opublikowane po raz pierwszy w magazynie Journal of Clinical Oncology.